• ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I TIN HỌC NĂM HỌC 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 79 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I MÔN VĂN NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 152 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ CÔNG NGHỆ NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 89 lượt tải | 6 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I VẬT LÝ NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 103 lượt tải | 4 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I ĐỊA NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 71 lượt tải | 4 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I SINH NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 75 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HOẠ GIỮA KÌ I MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 88 lượt tải | 4 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I HÓA NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 64 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I GDCD NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 54 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I LỊCH SỬ NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 70 lượt tải | 4 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ 1 TOÁN NĂM HỌC 2021-2022
  | Nguyễn Sâm | 129 lượt tải | 4 file đính kèm
 • MA TRẬN - ĐỀ THAM KHẢO THI CUỐI HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021
  | Hùng NM | 315 lượt tải | 8 file đính kèm
Thư viện

Trường THPT số 2 Huyện Bảo Thắng
Địa chỉ: Xuân Giao- Bảo Thắng- Lào Cai
Email: thptbaothang2@laocai.edu.vn 
Điện thoại:
Website được phát triển bởi 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Viettel Lào Cai. Địa chỉ B6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Nam Cường, tp Lào Cai