190
Môn : Toán
Khối : Khối 10
Giáo viên : 
Trường : 
130
Nguyễn Đại Dương Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
130
Môn : Công nghệ
Khối : Khối 11
Giáo viên : Nguyễn Đại Dương
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng

Bài Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trên động cơ đốt trong giúp HS trình bày được nhiệm vụ, phân loại hệ thống nhiên liệu động cơ xăng và giải thích được nguyên lí làm việc của hệ thống loại dùng vòi phun, loại dùng bộ chế hòa khí.

138
Nguyễn Thị Hà Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
138
Môn : Tiếng Anh
Khối : Khối 12
Giáo viên : Nguyễn Thị Hà
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng

Unit 7 Writing

187
Nguyễn Đại Dương Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
187
Môn : Công nghệ
Khối : Khối 11
Giáo viên : Nguyễn Đại Dương
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
2
Nguyễn Đại Dương Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
2
Môn : Công nghệ
Khối : Khối 11
Giáo viên : Nguyễn Đại Dương
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
3
Nguyễn Đại Dương Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
3
Môn : Công nghệ
Khối : Khối 11
Giáo viên : Nguyễn Đại Dương
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
397
Nguyễn Đại Dương Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
397
Môn : Công nghệ
Khối : Khối 11
Giáo viên : Nguyễn Đại Dương
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
514
Nguyễn Đại Dương Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng
514
Môn : Công nghệ
Khối : Khối 11
Giáo viên : Nguyễn Đại Dương
Trường : Trường THPT số 2 huyện Bảo Thắng

Trường THPT số 2 Huyện Bảo Thắng
Địa chỉ: Xuân Giao- Bảo Thắng- Lào Cai
Email: thptbaothang2@laocai.edu.vn 
Điện thoại:
Website được phát triển bởi 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Viettel Lào Cai. Địa chỉ B6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Nam Cường, tp Lào Cai