A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT SỐ 2 BẢO THẮNG - MỘT NĂM THÀNH LẬP

Đảng bộ trường THPT số 2 được thành lập ngày 03/02/2021 trên cơ sở nâng cấp từ chi bộ trường THPT số 2. Là Đảng bộ mới thành lập được một năm hiện nay Đảng bộ có 04 chi bộ trực thuộc với 38 đảng viên.

Ngay sau khi được thành lập, Đảng bộ trường THPT số 2 đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đặc thù chuyên môn; tập trung duy trì trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và cải tiến chất lượng để phấn đấu các tiêu chí, tiêu chuẩn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 theo đúng lộ trình trong Nghị quyết Đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Văn Việt – Bí thư Đảng ủy, tổng kết công tác năm 2021

Nhờ sự lãnh, chỉ đạo và quan tâm sát sao của ban chấp hành Đảng bộ, chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực hơn so với năm 2020; tổng số học sinh: 788 HS; trong đó:113 HSG toàn diện; 465 HSTT; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh bị lưu ban thẳng (Tỉ lệ học sinh có học lực khá, giỏi đều vượt chỉ tiêu đặt ra cụ thể chỉ tiêu đặt ra là 45% thì đạt 73,2% vượt chỉ tiêu 28,2%). Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2020-2021 đạt 100%, vượt kế hoạch 2% . Tuyển sinh đầu cấp đạt và vượt chỉ tiêu giao.

Chất lượng các kỳ thi, cuộc thi có nhiều chuyển biến rõ rệt thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh: 20 giải vượt chỉ tiêu 02 giải (01 giải  Nhì, 06 giải ba, 13 giải khuyến khích). Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh Lào Cai lần thứ 14:  Đạt 01 giải Nhì và được chọn tham gia thi Cuộc thi cấp QG lần thứ 15 đạt giải Ba. Có 04 dự án gửi tham dự Cuộc thi KHKT cấp tỉnh và có 03 giải...Chất lượng đội ngũ: 100% CBQL, giáo viên, nhân viên nhà trường được xếp loại chuẩn nghề nghiệp từ khá trở lên; 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được xếp loại viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 16,7% (10 cán bộ, giáo viên) được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (vượt chỉ tiêu 11%).

            Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn trường học, linh hoạt chủ động tổ chức các hoạt động giáo dục thích ứng tình hình mới trong công tác phòng chống dịch Covid -19; đảm bảo Quốc phòng & An ninh, công tác huấn luyện tự vệ cơ quan, bảo đảm an ninh an toàn trường học, không xảy ra mấy an toàn, cháy nổ.Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; công tác phát triển  đảng đạt 150% đạt so với kế hoạch đề ra; các chi bộ trực thuộc dù mới được thành lập nhưng đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng góp phần hiệu quả vào việc củng cố hệ thống chính trị trong đảng bộ.

Với vai trò gương mẫu, đi dầu của người đảng viên, trong năm 2021 đã có nhiều đồng chí vượt khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao (có 01 nhà giáo được Bộ GD&ĐT tặng Bằng Khen; 02 nhà giáo được tặng Huy hiệu vì sự phát triển của Lào Cai; 04 nhà giáo đạt chiến sỹ thi đua cơ sở; 38 nhà giáo và nhân viên đạt lao động tiên tiến.

Khen thưởng các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ trường THPT số 2 đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống trong sạch lành mạnh cho mọi cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; Đảng bộ đã tổ chức 04 hội nghị toàn thể đảng viên để triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ huyện Bảo Thắng lần thứ XXVIII, triển khai các văn bản mới của Trung ương và của Tỉnh. Tham gia cuộc thi tìm hiểu các Văn kiện đại hội trên Internet với 66.928 lượt dự thi. 100% đảng viên, CBGV, NV được tiếp thu các chỉ thị và nghị quyết theo chỉ đạo của cấp trên.Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đăng ký và cam kết học tập và làm theo Bác.

Qua việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy cho thấy: Các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. trong năm không có cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lí kỷ luật.

Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo ứng dụng CNTT, chuyển đổi số vào đổi mới, nâng cao năng lực cán bộ quản lý các tổ Chuyên môn, tổ Văn phòng. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc theo hướng khoa học, hiện đại, hiệu quả, đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy chế văn hoá công sở trong tổ chức hoạt động cơ quan ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo kiện toàn bộ máy cơ quan theo hướng phát huy vai trò tích cực của từng vị trí việc làm, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên,nhân viên; xây dựng văn hóa công sở; công khai minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ.

Đảng bộ cũng thẳng thắn kiểm điểm và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác lãnh chỉ đạo đồng thời nghiêm túc chỉ ra  nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để  đưa ra những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 với những nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tiễn.

Làm tốt công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT , tuyển sinh đạt kế hoạch. Chỉ đạo thực hiện các điều kiện để chuẩn bị cho năm học 2022-2023 với chương trình GDPT mới. Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục; tổ chức an toàn, hiệu quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 và công tác duy trì, cải tiến chất lượng trường chuẩn quốc gia. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy GDQP-AN cho học sinh và huấn luyện tự vệ năm 2022; thực hiện giáo dục quốc phòng có hiệu quả và công tác bảo vệ, giữ gìn trật tự, an toàn trường học. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, thích ứng với tình hình diễn biến phức tập của dịch bệnh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng: Xây dựng và triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của UBKT Đảng ủy năm 2022, phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra Đảng với công tác thanh tra nhân dân; dựa vào quần chúng, phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/T, Kết luận số 01-KL/TW (khóa XIII) của Bộ Chính trị và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) Kết luận số 21-KL/TW của ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động giúp đỡ thôn Giao Bình, xã Xuân Giao trong việc xóa nhà tạm, các phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Lãnh đạo Đoàn thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, thiện nguyện đối với các địa phương.

Để có được kết quả trên Đảng bộ trường THPT số 2 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện Bảo Thắng và Sở GD&ĐT Lào Cai, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể. Tập thể đảng ủy đoàn kết, thống nhất; các đồng chí Lãnh đạo, đảng viên và cán bộ giáo viên, nhân viên luôn có ý thức trách nhiệm cao, tận tụy với công việc; luôn rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, giữ vững phẩm chất, đạo đức. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ luôn tích cực phối hợp với nhau để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả đó góp một phần vào kết quả chung của địa phương, của ngành giáo dục.

 

                                                                 Người viết: Ma Thị Kim Lan

                                                       Đảng viên, Đảng bộ trường THPT số 2


Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Hoạt động

Trường THPT số 2 Huyện Bảo Thắng
Địa chỉ: Xuân Giao- Bảo Thắng- Lào Cai
Email: thptbaothang2@laocai.edu.vn 
Điện thoại:
Website được phát triển bởi 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Viettel Lào Cai. Địa chỉ B6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Nam Cường, tp Lào Cai