• Đề minh họa cuối kì I môn Lí năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 172 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Sinh năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 158 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Hóa năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 306 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn GDCD năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 69 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Anh năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 174 lượt tải | 6 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Công nghệ năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 161 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Địa năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 101 lượt tải | 2 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Sử năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 111 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Văn năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 103 lượt tải | 3 file đính kèm
 • Đề minh họa cuối kì I môn Toán năm học 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 260 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ I MÔN TIN NĂM HỌC 2021 - 2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 216 lượt tải | 2 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I TIN HỌC NĂM HỌC 2021-2022
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 639 lượt tải | 3 file đính kèm
Thư viện

Trường THPT số 2 Huyện Bảo Thắng
Địa chỉ: Xuân Giao- Bảo Thắng- Lào Cai
Email: thptbaothang2@laocai.edu.vn 
Điện thoại:
Website được phát triển bởi 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Viettel Lào Cai. Địa chỉ B6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Nam Cường, tp Lào Cai