• ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I CÔNG NGHỆ 10 NĂM HỌC 2022- 2023
  | Nguyễn Văn Sáng | 147 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I CÔNG NGHỆ 12 NĂM HỌC 2022- 2023
  | Nguyễn Văn Sáng | 166 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I VẬT LÝ 12 NĂM HỌC 2022- 2023
  | Nguyễn Văn Sáng | 597 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA GIỮA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN NĂM HỌC 2022-2023
  | Vũ Duy Tân | 234 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HOẠ THI GIỮA KÌ 1 MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2022-2023
  | Nguyễn Thị Minh Tuyến | 240 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HOẠ THI GIỮA KÌ 1 MÔN GDCD
  | Nguyễn Thị Minh Tuyến | 135 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HOẠ THI GIỮA KÌ 1 MÔN ĐỊA LÍ NĂM HỌC 2022-2023
  | Nguyễn Thị Minh Tuyến | 197 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I TOÁN NĂM HỌC 2022-2023
  | TRƯỜNG THPT SỐ 2 HUYỆN BẢO THẮNG | 228 lượt tải | 3 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I HÓA 11 NĂM HỌC 2022- 2023
  | Nguyễn Văn Sáng | 122 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I HÓA 12 NĂM HỌC 2022- 2023
  | Nguyễn Văn Sáng | 150 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA THI GIỮA KÌ I HÓA 10 NĂM HỌC 2022- 2023
  | Nguyễn Văn Sáng | 124 lượt tải | 1 file đính kèm
 • ĐỀ MINH HỌA MÔN SINH GIỮA KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023
  | Lê Thị Huệ | 288 lượt tải | 5 file đính kèm
Thư viện

Trường THPT số 2 Huyện Bảo Thắng
Địa chỉ: Xuân Giao- Bảo Thắng- Lào Cai
Email: thptbaothang2@laocai.edu.vn 
Điện thoại:
Website được phát triển bởi 
Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, chi nhánh Viettel Lào Cai. Địa chỉ B6 Đại lộ Trần Hưng Đạo, Nam Cường, tp Lào Cai